Kompetanseprogrammet er avsluttet.
Les om universell utforming på www.dibk.no