Universell utforming

Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Kompetanseprogrammet inngår som et tiltak (K5) i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009–2013, «Norge universelt utformet 2025».

Programmet er utviklet av Høgskolen i Bergen for Direktoratet for byggkvalitet. Deltasenteret har utviklet delmodul om medvirkning. Programmet består av sju tematiske moduler som kan brukes i undervisning og opplæring, og som en kilde til informasjon om universell utforming.

Direktoratet for byggkvalitet,
koordinator for Kompetanseprogrammet

Opplegget kan brukes i sin helhet, eller du kan bruke fagstoffet ut fra hvilken målgruppe du tilhører:

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Politikere og ledere
X X Kommunepolitikere
X X Fylkespolitikere
X X X Rådmenn/fylkesrådmenn
X X X X X X X Etatsjefer
X X X X X X Regionalt planansvarlige
X X X X X X Rådet for funksjonshemmede
X X X X X X X Eldreråd
Utredere og saksbehandlere
X X X X X Arealplanlegging
X X X X X Byggesak
X X X X Eiendomsforvaltning
X X X X Helse og omsorg
X X X X Skole og opplæring
X X X Idrett/friluftsliv
X X X Folkehelse
X X X X X Kulturminnevern