Samling av aktuelle lenker for studier

Her finner du lenker og korte opplæringstekster til program som kan være nyttige enten du er kursholder eller  kursdeltaker. Innholdet er fordelt under de to hovedmenyene «Universell utforming» og «Digitale verktøy».

Universell utforming

Her finner du lenker til lærestoff som kan gi et utvidet bilde av arbeidet med universell utforming i Norge. Du finner lenker til ulike lovsamlinger, rapporter, tips til konferanser og andre nyttige verktøy.

Digitale verktøy

Her finner du lenker til opplæringstekster og digitale verktøy som du kan benytte når du skal lage undervisningsopplegg eller skal svare på oppgaver. La oss ta noen eksempler:

1. Du skal ta bilder av et lokalt område som du mener kan ha et forbedringspotensial. Resultatet skal du presentere for andre via Internett. Dersom du ikke er vant til å ta bilder, kan det være aktuelt å kikke på lenken Bruk av bilder. Her vil du lære noe om kameratyper, komposisjon og hvordan bilder kan distribueres digitalt.

2. Du skal kommunisere med andre deltakere, og dere har behov for et felles område hvor flere kan skrive og legge inn bilder. Da kan du eksempelvis  Opprette en blogg, sette opp et felles Google Document eller et sanntids skriveprogram som Etherpad.

3. Du skal dokumentere et trafikkert område hvor video presenterer forholdene bedre enn foto. Har du ikke erfaring med å legge video ut på nett, kan du få noen tips via Video på web. Deretter kan du gå inn på YouTube-lenken og se hvordan du kan legge ut video slik at andre kan se det du har produsert.

4. Du har i oppgave å lage en presentasjon som dokumenterer et tema over flere bilder, gjerne i kombinasjon med tekst og video. Her kan du i tillegg til PowerPoint for eksempel benytte Google Presenter.

5. Du får etter hvert lenker til mange aktuelle nettsteder som omhandler temaet universell utforming. Disse lenkene kan du lagre som bokmerker. Slike bokmerker kan du lagre på ulike måter. For deg som assosierer mer visuelt enn tekstlig, kan lenken  Visuelle bokmerker være interessant. Og dersom du ønsker å dele bokmerkene med andre, får du noen nyttige tips via Sosiale bokmerker.