Digitale verktøy

Her finner du korte introduksjoner og lenker til verktøy som kan være nyttige i forbindelse med gjennomføring av kurs. Noen beskriver hvordan en kan samarbeide via nettet, og andre gir nyttige tips og verktøy som kan benyttes når en skal utvikle egne presentasjoner. Samtlige produkter som omtales, er gratis.