Bruk av bilder

«Et bilde sier mer enn 1000 ord» er en forslitt frase, men i vår sammenheng kan det passe godt. Skal du beskrive en løsning eller et behov basert på universell utforming, vil bilder fra stedet kunne forklare en situasjon bedre enn mange ord. Men på samme måte som en dårlig formulert setning kan forvirre, kan et bilde også «lyve» .

Å ta bilder
En bør alltid ha leseren i tankene når en tar bilder som skal dokumentere en situasjon. Vurder først hvor du skal ta bildene fra, hvilken avstand og hvilken bildevinkel som vil fungere best. Skal du beskrive en før-etter-situasjon, tenk gjennom hvor bildene bør tas, slik at du kan ta bilder fra samme plassering når du kommer tilbake. Er det referanser i miljøet rundt som kan gi ekstra informasjon til det du vil belyse? Og hvordan skal bildene presenteres?

Å presentere bilder
Uansett hvordan du skal publisere bildene, er det en god tommelfingerregel å ta bilder med så høy oppløsning som mulig. Da står du friere til å kunne bruke de samme bildene om de senere skal benyttes i en PowerPoint-presentasjon, i en trykksak eller på nettet.

Du finner flere tips og utdypende forklaringer via lenkene: