Skrive samtidig på felles dokument – Etherpad

http://ietherpad.com/

Dette er en nyttig tjeneste dersom du vil skrive på et dokument i sanntid sammen med dem du samarbeider med. Tjenesten er godt egnet dersom dere skal gjennomføre en idémyldring (brainstorming) i en tidlig fase før dere begynner å arbeide mer systematisk med teksten.

Her har du et åpent dokument hvor du kan teste: http://ietherpad.com/w7c6YOhnz4

iEtherpad er en åpen tjeneste. Det betyr at det ikke er særlig smart å skrive sensitiv informasjon her. Lenken er imidlertid unik, slik at det skal svært mye til at folk oppdager det dere skriver, ved en tilfeldighet.

Tjenesten har et enkelt grensesnitt og kan tas i bruk umiddelbart:

Forklaring av funkjsoner i Etherpad

Etter hvert som dere arbeider med dokumentet, kan dere spille av historikken ved å trykke på «Time slider»: