Bruke Google Documents

Google Documents er en samling verktøy som du kan benytte alene, men som er veldig nyttig dersom du skal samarbeide med andre om å utarbeide dokumenter eller presentasjoner. Fordi tjenesten er nettbasert, kan flere arbeide samtidig på dokumentene, men disse verktøyene er best egnet når det ikke er mange som skal skrive samtidig.

For å bruke Google Documents må du ha en konto hos Google. Dersom du allerede har en Gmail-konto, kan du bruke denne påloggingen.

På denne siden finner du en oversikt over ulike tjenester: http://www.google.com/intl/en/options/

Klikk på «Docs», så kommer du til en side hvor du kan registrere deg og logge på.

Google Documents er en samling verktøy som lar deg arbeide med og lagre innholdet på nettet.

  • Tekstbehandler med samskriving
  • Presentasjonsverktøy med chat
  • Regneark
    • Spørreundersøkelser


Google documents – samleside

Alle dokumentene samles i en oversikt. Du ser denne oversikten når du er pålogget.


http://docs.google.com/

Redigere en tekst

Nedenfor ser du hvordan det kan ta seg ut når du redigerer et tekstdokument. Funksjonene kjenner du igjen fra andre typer tekstbehandlere. Den viktigste forskjellen er at når du skal sette et bilde inn i teksten, så kan du ikke bare «lime inn» dette. Bildene må lastes opp på nettet, men du får grei veiledning når du trykker på «Sett inn – Bilde». Fordelen er at bildene ligger på nettet, slik at du senere enkelt kan bruke dem igjen.

Legg merke til den blå knappen «Del» oppe til høyre. Her kan du legge inn e-postadressene til dem som du vil arbeide sammen med. Du kan velge om de bare skal få se dokumentet, eller om de også skal kunne skrive i dokumentet sammen med deg. Her finner du også alternativer som lar deg publisere dokumentet på nettet.


Presentasjonsverktøy

Nedenfor ser du Googles presentasjonsverktøy. Det fungerer på noenlunde samme måte som PowerPoint og lignende programmer. Den store fordelen er igjen at du kan dele presentasjonen med dem du samarbeider med. På den måten kan dere arbeide effektivt med presentasjonen uten å være avhengige av å sende oppdaterte versjoner til hverandre.

Regneark og spørreundersøkelse

Regneark fungerer på noenlunde samme måte som det du er vant til. Igjen er det mulighetene til å dele og alltid ha en oppdatert versjon tilgjengelig som er den store fordelen.

Koblet til regnearkdelen av Documents er det en funksjon for å lage spørreundersøkelser. Her kan du legge inn ulike typer spørsmål og deretter publisere disse. Når de du sendere nettadressen til, besvarer spørsmålene, samles informasjonen i et regneark, samtidig som det lages en visuell og tekstlig presentasjon av resultatene. Har du behov for å hente inn et datamateriale raskt, kan dette være en nyttig måte å gjøre det på.