Sosiale bokmerker – del det du finner, med andre


De fleste har lagret bokmerker til websider som de har tenkt å vende tilbake til. Tidligere ble bokmerkene lagret i nettleseren, men dersom du bruker flere maskiner, blir det veldig tungvint å holde orden på alle bokmerkene.

Det som gjerne kalles sosiale bokmerker, baserer seg på at bokmerkene lagres på Internett, via en tjeneste der du logger deg på. Det finnes flere slike tjenester, men delicious.com er en av de mest populære. Du kan fint bruke tjenesten for din egen del, men den blir enda mer nyttig når du knytter deg til andre.

Sosiale/delte bokmerker gir noen fordeler:

  • Bokmerkene er alltid tilgjengelige, uavhengig av maskin og nettleser.
  • Bokmerker kan deles med andre.
  • En kan benytte såkalte tagger (stikkord) for lettere å finne frem blant bokmerkene.
  • Du kan fange opp interessante ting via andres bokmerker.
  • Du kan lage nettverk med andre som er interessert i de samme tingene som deg.
  • Du kan abonnere på andres bokmerker eller på bestemte tagger.

I stedet for bare å lagre bokmerker til hovedsider, for eksempel uukurs.dibk.no, blir det enklere å lagre bokmerker til enkeltartikler, og en får en mye mer anvendelig lenkesamling.

Lag en konto på http://delicious.com.


Deretter kan du begynne å legge inn bokmerker via denne siden http://delicious.com/save:

Flere verktøy for å legge inn bokmerker finner du via denne siden http://delicious.com/help/tools.

Etter å ha lagt inn en nettadresse og trykket «Next» kommer du til siden hvor du kan legge inn tagger. Ikke vær redd for å bruke flere tagger for å beskrive en ressurs:

Deretter sendes du til din forside, hvor du kan administrere og finne frem i alle bokmerkene dine. Legg særlig merke til muligheten for å følge med på andres bokmerker.

Delicious er et verktøy som er nyttig for hver enkelt av oss, rett og slett for å holde orden på alt vi må komme tilbake til. Virkelig smart blir det imidlertid først når vi aktivt deler med andre.

Et alternativ er å legge inn nettadressene via en såkalt bookmarklet. Det foregår på denne måten: