Visuelle bokmerker med Wists

Noen ganger kan du ha behov for å lage bokmerker som er mer visuelle. Et åpenbart eksempel er dersom du skal samle bilder til et prosjekt som du jobber med. Til dette er Wists en brukervennlig tjeneste.
Wists fungerer på noenlunde samme måte som bokmerketjenesten Delicious, men i stedet for å lagre lenkene med stikkord velger brukeren ut et bilde som kan tjene som bokmerke. I mange tilfeller kan dette være en godt egnet metode, særlig når en samler inn informasjon om mulige illustrasjoner til et prosjekt.

Wists fugerer best dersom en legger til en såkalt bookmarklet i nettleseren:Legg Add to Wists til bokmerkelinjen, og du er klar til å samle visuelle bokmerker.


Legge inn et bokmerke med Wists


Prosessen kan bli som følger:

Jeg er inne på bildedelingstjenesten Flickr og finner dette bildet:


Jeg sjekker selvsagt lisensen, det vil si hvilken bruksrett fotografen har gitt meg. Nede til høyre på siden finner jeg informasjon som forteller at dette er et bilde som jeg kan benytte så lenge jeg deler det nye verket under de samme vilkår som opphavsmannen har satt for bildet (lisensen for dette bildet). Som alltid er det en forutsetning at jeg oppgir hvem som har tatt bildet, i dette tilfellet Hamed Saber.

Jeg vil lage et visuelt bokmerke til dette bildet ved hjelp av Wists og klikker derfor på bookmarkleten i nettleseren:


Dersom jeg ikke er logget på, får jeg spørsmål om mitt brukernavn og passord, deretter vises små versjoner av alle bildene på siden, og jeg kan velge hvilket bilde som skal representere denne nettsiden. I dette tilfellet er ikke det valget særlig vanskelig, men dersom jeg ikke klarer å bestemme meg, kan Wists ta bilde av websiden for meg og lage et ikon på grunnlag av dette.


Jeg klikker på det bildet jeg ønsker å bruke, og så kommer dette skjermbildet opp:

Her kan jeg legge til stikkord (tagger) og på den måten skille mellom ulike typer innhold. Et bokmerke kan ha flere stikkord, skilt med et mellomrom. Det er ofte lurt å tagge et bokmerke med flere stikkord.