Forslag til oppfølging

Avhengig av hvilke planer og avtaler du har gjort med deltakerne, kan en oppfølging foregå på ulike måter.

  • Utføring av oppgaver:
    • La deltakerne få som oppgave å ta utgangspunkt i ett eller flere lokale tema som de kan knytte opp mot den aktuelle modulen.
    • Be deltakerne dokumentere så godt som mulig det de finner av problemstillinger, gjerne med forslag til løsninger.
    • Oppmuntre deltakerne til å ta digitale bilder som enten sendes via e-post, blogg eller andre kommunikasjonsformer.
    • Dersom deltakerne har behov for råd og vink om å ta gode bilder, kan du vise til lenken som finnes under Nyttige lenker.