Forslag til aktiviteter før kursstart

Slik kan du forberede et kurs:

 • Få oversikt over det stoffet som det skal kurses i:
  • Hvilke moduler er aktuelle?
  • Sett deg inn i hva modulen inneholder av tekst, bilder, lærerveiledning, egentester og oppgaver.
  • Undersøk hva som ligger under «Ressurser» til den aktuelle modulen.
  • Vurder om PowerPoint-presentasjonen kan benyttes som den er, eller om du skal modifisere eller lage din egen presentasjon.
  • Dersom du vil modifisere en PP-presentasjon, finner du en gjennomgang her. Les mer
 • Etter at du har fått oversikt over innholdet i opplæringsprogrammet, bør du se på ditt eget nærområde og tilpasse kart og terreng:
  • Lag en oversikt over kursdeltakerne hvis du vet hvem du skal kurse.
   • Hvilke etater kommer de fra?
   • Hvor mye tid har de anledning til å bruke?
   • Hvilke forkunnskaper kan en forvente?
 • Er det dagsaktuelle vinklinger som kan engasjere kursdeltakerne?
  • Kan kursdeltakerne foreslå aktuelle saker dere kan ta  utgangspunkt i?
  • Be deltakerne sende deg bilder av interessante områder med en forklarende tekst i forkant av kurset.
  • Gi gjerne deltakerne lenker til aktuelle tips om det å ta bilder av interiør, eksteriør etc.
 • Gjør deg opp en mening om hvordan kurset skal gjennomføres:
  • Skal kursdeltakerne jobbe sammen om oppgaver eller hver for seg?
  • Valg av undervisningsform vil blant annet være avhengig av infrastruktur.
   • Har alle tilgang til nett?
   • Har alle tilgang til en felles læringsplattform (it’s learning, Fronter e.l.)?
   • Er det behov for å opprette  digitale kommunikasjonsplattformer, f.eks. blogg? Mer om dette