For selvstudier

Her er noen tips til deg som vil benytte opplæringsprogrammet for selvstudium.

Få oversikt over innholdet

Det kan være nyttig å starte med å få oversikt over hvilke tema som dekkes i de sju modulene, og hva som ser mest aktuelt ut for deg.

Et tips er å starte med videotriggerne som du finner på første side i hver modul.

Et annet tips er å åpne menyen «Innholdsoversikt» som du finner øverst i modulen. Her får du en rask oversikt over alle tema og undertema som modulen tar opp.

En tredje metode er å søke etter et tema som du er spesielt interessert i. Dette kan du gjøre ved å benytte søkefeltet oppe på hovedmenyen.  For mer informasjon om søk, se denne lenken.

Velg en modul

Når du har valgt den modulen du vil starte med, kan det være nyttig å se hvordan modulen er organisert. Samtlige moduler vil inneholde en venstremeny med følgende hovedpunkter:

  • Innholdsoversikt
  • Introduksjon
  • Fagstoff (her vil det ligge flere menyer)
  • Ressurser

Ta en rask kikk gjennom de ulike menyene.

For å lese mer om hva menyen «Ressurser» inneholder, kan du gå til denne presentasjonen.

Gjennomgang av en modul

Gå gjennom de enkelte delene av modulen, og noter underveis. Nasjonale føringer, lover og forskrifter står sentralt i kompetanseprogrammet om universell utforming. Når du leser, bør du derfor merke deg hva føringene og reglene dreier seg om, og i hvilken kontekst de gjelder. Konsentrer deg om reglenes praktiske anvendelse. Slik lærer du sannsynligvis best hva prinsippet om universell utforming innebærer.

Spørsmål og oppgaver

Når du har jobbet deg grundig gjennom de ulike menypunktene i modulen, er det lurt å ta en pause og fortelle deg selv hva du har lest. Du kan også klikke deg inn på «Test deg selv» for å sjekke om du har fått med deg det sentrale innholdet fra modulen.

I opplæringsprogrammet legges det vekt på løsning av praktiske problem. Når du løser oppgaver, bearbeides stoffet mer aktivt, og det gir sannsynligvis en mer effektiv og varig læring enn om du kun leser innholdet i modulen. Oppgaver finner du under «Ressurser».