Bilder inn i PowerPoint

La oss tenke oss følgende oppgave:

Vi ønsker å lage en PowerPoint-presentasjon basert på modul 5.
Vi finner et bilde fra modulen og ønsker nå å legge dette inn i vår presentasjon.

Det første vi må gjøre, er å sjekke at vi har tillatelse til å benytte bildet utenfor nettsidene. Vi åpner mappen «Ressurser» og finner mappen «Bilder». Samtlige bilder som ligger her, er godkjent for fri bruk i ikke-kommersiell sammenheng.

I mappen finner vi igjen bildet :

Den videre produksjonsgangen vil være avhengig av hvilken nettleser du har, og om du jobber på PC eller MAC. Her har vi valgt å jobbe på PC og benytter Microsoft Explorer.

Klikk på bildet, og du får opp en større versjon.  Høyreklikk på bildet, og velg menyen  «Lagre bilde som». Finn det stedet du ønsker å lagre bildet, gi det et navn som gir mening, og klikk «Lagre».

Legge bildet inn i PowerPoint

Neste steg er å laste ned PowerPoint-presentasjonen og legge bildet inn på et tomt lysbilde.

Gå tilbake til menyen «Ressurser», og klikk på undermenyen «PP-presentasjon». Her velger du menyen «Last ned presentasjonen som PowerPoint» og lagrer det på maskinen din. I dette tilfellet heter filen M5_presentasjon_Friluftsomrader.ppt

Åpne PowerPoint-presentasjonen du har lagret. Avhengig av hvilken versjon du har av programmet, kan det se litt ulikt ut, men slik ser vår versjon ut når den åpnes:

Vi ønsker å sette inn et nytt lysbilde mellom lysbilde 2 og 3. Det er ulike måter å gjøre det på, men her er en:

Klikk mellom bilde 2 og 3 til venstre.  En linje mellom bildene begynner å blinke. Velg «Nytt lysbilde» på menylinjen og et tomt bilde med logo og grafikk legger seg mellom de to.

For å legge inn bildet, klikk på «Sett inn», og velg «Bilde». Finn frem til det området hvor du har lagret bildet, og velg «Åpne».

Bildet vil i dette tilfellet fylle hele siden. Dersom du ønsker å forminske det, klikker du i bildet. Det kommer da frem åtte hvite punkter langs kantene av bildet. Hvis du ønsker å beholde bredde- og høydeformat, velger du et av punktene i hjørnene.

Klikk på punktet. Mens du holder museknappen nede, trekker du punktet skrått innover i bildet. Når du har valgt ønsket størrelse, kan du plassere bildet der du ønsker, ved å klikke midt i bildet, holde museknappen nede og trekke bildet i den posisjon du ønsker. Presentasjonen din kan da se slik ut: