Hva finnes under "Ressurser"?

Med unntak av modul 1 avsluttes alle  modulene med en meny kalt «Ressurser». Her vil du finne tilleggsmateriell du kan benytte dersom du skal holde egne kurs, eller hvis du vil drille deg selv i oppgaver knyttet til den aktuelle modulen. De fleste moduler vil inneholde følgende valg:

  • Lærerveiledning
  • PowerPoint-presentasjoner
  • Oppgaver
  • Bilder

I tillegg kan du i noen moduler finne

  • Video
  • Tilleggslitteratur

Lærerveiledning

Lærerveiledningene henvender seg først og fremst til kursholdere som har ansvar for å tilrettelegge lokale kurs og seminarer. Hvilke moduler som egner seg for hvilken målgruppe, går frem av matrisen nederst på denne siden.

Lærerveiledningene vil beskrive overordnede mål, bruksområder og læringsutbytte for hver modul.

PowerPoint-presentasjoner

Hver modul vil inneholde en interaktiv presentasjon med søkelys på de viktigste temaene som blir behandlet i modulen. Du kan kjøre presentasjonen direkte fra nettleser eller laste den ned til din egen maskin. Du kan da benytte presentasjonen som den er, eller legge inn egne bilder og tekster. Alternativt kan du laste den ned i PDF-format, som gjør det mulig å skrive presentasjonen ut på papir.

Oppgaver

Hver modul vil inneholde korte og lengre oppgaver. Hovedhensikten med oppgavene er å sikre at kursdeltakerne har fått med seg de viktigste føringene og prinsippene som blir omtalt i modulen. Det er også viktig å stimulere til refleksjon rundt utfordringer i lokalmiljøet og til mulige løsninger i konkrete saker.

Her er noen eksempler på oppgaver fra modul 5

Bilder

Under Bilder har vi samlet bilder og illustrasjoner som er benyttet i den aktuelle modulen. Alle mediefilene som ligger under arkivet, kan du laste ned og benytte i dine egne presentasjoner. Det kan forekomme at den som står som eier av en mediefil, ikke tillater nedlasting. I så fall vil de ikke ligge i mediearkivet, kun som en del av fagstoffet.

Her er noen eksempler fra modul 4

Video

Under arbeid: Noen moduler inneholder også videoer. Forklar hvordan de kan anvendes.

Tilleggslitteratur

Her vil du finne aktuelle rapporter, presentasjoner og annet fordypningsstoff med relevans for modulen.