Slik slår du av og på tekst på video

Vi benytter YouTube som visningsprogram for videoene. Dette gir deg muligheten til å slå av og på teksting. Under avspilling av video klikker du på den røde pilknappen nede til høyre på «YouTube-listen». Se eksempelet under.