Bilder

Regjeringens handlingsplan Regjeringens handlingsplan Dokumenter og føringer

Gapet mellom individets forutsetninger og samfunnets krav som skaper funksjonshemminger.
Ill.: St. meld. nr. 40 (2002-2003) «Nedbygging av funksjonshemmede barrierer» Introduksjon

Gjerdrum ungdomsskole. Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia
Gjerdrum ungdomsskole. Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia Bygg og uteområder

Gjedrum ungdomsskole. Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia
Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia Bygg og uteområder

Tangen – den nye bydelen i Kristiansand.  Forskningsprosjektet  “Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming” (2007) i regi av NIBR og Byggforsk viser at tillegskostnadene ved universell utforming av nye boliger er beskjedne, samtidig som bygging av slike boligområder gir god samfunnsøkonomisk effekt.
Tangen – den nye bydelen i Kristiansand.  Foto: Carolyn Ahmer / HiB Planlegging

Virksomhetene er ansvarlig for å tilpasse og tilrettelegge de fysiske omgivelsene slik at flest mulige brukerforutsetninger ivaretas uten særløsninger. Hovedløsningen skal imøtekomme alle brukerbehov. Foto: Edel ....
Foto: Edel Heggem / VISTA Utredning AS Lover og forskrifter

Rothaugen skole, Bergen.  Eksisterende skolebygninger og tilhørende uteareal skal oppgraderes til universell utforming.
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Eiendomsforvaltning
Erfaringer viser at godt tilrettelagte områder gir økt attraktivitet og innehar kvaliteter som mange i befolkningen setter stor pris på. (Kilde: Direktoratet for naturforvaltning). Foto: Henning Klafstad / HiB Friluftsområder
Kort avstand mellom platform og bussholdeplass. Foto: Finn Aslaksen / Vista utredning Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Transportsystemer
Mennesker i det offentlige rom Foto: Terje Skåre Medvirkning
Mennesker på kjøpesenter, sett ovenfra Foto: Terje Skåre Medvirkning
Hovedinngang til Stortinget Foto: Terje Skåre Medvirkning
Lik tilgang Foto: Terje Skåre Medvirkning
Likeverdig tilgang Foto: Terje Skåre Medvirkning
Inngang til Nasjonalgalleriet i Oslo Foto: Terje Skåre Medvirkning
Bilde av øre, øye og nese Foto: Terje Skåre Medvirkning
Bilde av nettsidene til Standard Norge og Lovdata Foto: Terje Skåre Medvirkning
Bilde fra en lekeplass Foto: Terje Skåre Medvirkning
Bilde av idrettsutøver Foto: Terje Skåre Medvirkning
Mann med inhalator Foto: Terje Skåre Medvirkning
Avskrapningsrist foran inngangsdør Foto: Terje Skåre Medvirkning
Person med høreapparat Foto: Terje Skåre Medvirkning
Hotellresepsjon med hørselstekniske hjelpemidler Foto: Terje Skåre Medvirkning
Jente med støttekontakt Foto: Terje Skåre Medvirkning
Markering av heis Foto: Terje Skåre Medvirkning
Mann med førerhund Foto: Terje Skåre Medvirkning
Ledelinje Foto: Terje Skåre Medvirkning
Blokkering av ledelinje Foto: Terje Skåre Medvirkning
Inngangsparti med rampe Foto: Terje Skåre Medvirkning
Manglende snømåking Foto: Terje Skåre Medvirkning
Tung branndør Foto: Terje Skåre Medvirkning
Norsk Folkemuseum Foto: Terje Skåre Medvirkning
Opparbeidet uteområde med baderampe Foto: Terje Skåre Medvirkning
Mynter Foto: Terje Skåre Medvirkning
Opparbeidet uteområde i fugleperspektiv Foto: Terje Skåre Medvirkning