Introduksjon

Hva er universell utforming, hvor er dette et relevant mål, og hvordan kan en arbeide for å oppnå dette målet? 

Problemstillingen er aktuell for ledere og ansatte i offentlig og privat virksomhet, for alle som arbeider med likestillingsspørsmål, og for alle som arbeider med å utforme fysiske omgivelser og tjenester. Det er grunnleggende krav til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, plan- og bygningsloven og i en rekke andre sektorlover.

Modulen har betydning for å forstå universell utforming som allmennverdi og som strategi for likeverd gjennom planlegging og fysisk utforming. Modulen gir en innføring i lov- og regelverk og andre virkemidler for realisering av universell utforming og økt tilgjengelighet i bygg, anlegg og uteområder.