Bilder

Belysningen montert lavt og utformet slik at den ikke blender. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Synshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Hørselshemmede
Foto. Carolyn Ahmer / HiB Foto. Carolyn Ahmer / HiB Bevegelseshemmede
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Bevegelseshemmede
Foto: Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia Synshemmede
Gulv med gummibelegg. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Hørselshemmede
Teleslynger i tak og vegger. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Hørselshemmede
Det kan være vanskelig for svaksynte å forholde seg til organiske former og buete linjer. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Orienteringshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Synshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Hørselshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Forståelseshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Bevegelseshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Bevegelseshemmede
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Bevegelseshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Bevegelseshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Synshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Synshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Forståelseshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Synshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Bevegelseshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Synshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Forståelseshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Bevegelseshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Bevegelseshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Begrepet universell utforming
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Synshemmede
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Eksempler
Synovate (2008) har anslått at det i løpet av et år var 1,2 millioner uhell og skader som skyldtes fysisk utforming. Foto: Finn Aslaksen/ Vista utredning Foto: Finn Aslaksen/ VISTA  Utredning AS Hva skal oppnås?
  Begrepsstruktur
Den norske vinteren byr på særlige utfordringer. Et fortau,, som i utgangspunktet kan være tilgjengelig, blir ubrukelig på grunn av en snøhaug. Foto: Jon Hoem / HiB Eksempler
Når en skal velge en plass i f eks en forelesningssal skal alle gis de samme mulighetene. Foto: Arto Teräs (CC-BY-SA) Foto: Arto Teräs (CC-BY-SA) Eksempler
Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Eksempler
Illustrasjon fra Veilederen ”Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder”, (Statens kartverk, 2009) Ill.: Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder (Statens kartverk 2009) Geografisk informasjonssystem
En skulptur kan fungere som et holdpunkt på en ellers tom plass. Foto: Jon Hoem / HiB Forståelseshemmede
Tydelige symboler er til hjelp for alle brukergrupper. Foto: Jon Hoem / HiB Forståelseshemmede
De fysiske omgivelsene kan skape barrierer eller inspirere til bruk. Foto: MD 2009. Foto: Miljøverndepartementet Begrepet universell utforming
Knapper utformet slik at det er lett å føle seg fam, samtidig som det er brukt standsrd symboler. Foto: Jon Hoem / HiB Synshemmede
Foto: 王伟00715 Foto: 王伟00715 Ulike grupper og behov
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Miljøhemmede