Prinsipper for planlegging for bevegelseshemmede

Bevegelseshemmede omfatter rullestolbrukere, mennesker som er avhengige av å gå med krykker eller gåstol, kortvokste, mennesker med revmatisme, med hjerteproblemer og med nedsatt kraft i armer og bein. I tillegg har mange eldre redusert bevegelsesevne på grunn av redusert evne til å bevege seg raskt, lengre reaksjonstid og redusert balanseevne.

Viktige elementer i det fysiske miljøet for bevegelseshemmede:

  • Ikke for store avstander, muligheter for hvile
Benk plassert nær gangsti.

Foto: Jon Hoem / HiB

  • Uten trinn og nivåforskjeller
Steinlagt plass, uten nivåforskjeller.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

Gangsti med tredekke, uten nivåforskjeller.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

  • Slakest mulig stigninger og helninger, reposer ved større høydeforskjeller og rekkverk i riktig høyde
Gangsti med rekkverk og slak stigning.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

  • Jevnt og sklisikkert dekke
Lekeplass med sklisikkert dekke i kunststoff.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

  • Stor nok plass/dimensjonering for å manøvrere rullestol
Tydelig markert inngang til auditorium.

Foto: Jon Hoem / HiB

  • Brede nok passasjer
Innvendig gangareal med sittegruppe.

Foto. Carolyn Ahmer / HiB

  • Ulike gjenstander/produkter, betjeningsknapper og service plassert i høyde som også kan brukes av sittende og kortvokste
Telefoner montert på vegg i forskjellig høyde.

Foto: Dagny Owrenn

  • Mulig å komme inntil eller under informasjon og utstyr der dette er nødvendig
Ledelinje fram til informasjonstavle.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

  • Parkeringsplasser for forflytningshemmede
Tydelig markering av parkering for bevegelseshemmede.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB