Prinsipper for planlegging for miljøhemmede

Miljøhemmede omfatter de to store gruppene astmatikere og allergikere.

For å tilrettelegge for at mennesker med astma eller allergi skal kunne fungere best mulig, må luften være mest mulig fri for astma- og allergifremkallende stoffer. Det gjelder både pollen og forurensinger. Enkelte materialer kan fremkalle allergiske reaksjoner ved berøring og bør ikke brukes i for eksempel rekkverk og håndtak.

Viktige elementer i det fysiske miljøet for astmatikere og allergikere:

  • Unngå trær og planter som avgir pollen, og planter som gir sterk duft
  • Unngå bruk av materialer som kan fremkalle allergiske reaksjoner
  • Unngå avdampning fra kjemiske forbindelser
  • God ventilasjon og gode drifts- og rengjøringsrutiner av ventilasjonsanlegg
  • Godt inneklima ved å hindre inntråkk av støv og skitt utenfra

Avskrapningsrist foran inngang. Foto: Carolyn Ahmer / HiB

  • Lett rengjøring og unngå løsninger som gir opphopning av støv på vanskelig tilgjengelige flater
  • God og enkel temperaturregulering og unngå for høy innetemperatur
  • Unngå biologisk forurensing på grunn av for høy fuktighet og/eller fuktskader på bygningen som gir vekstmuligheter for sopp, mugg og bakterier

Plan- og bygningsloven regulerer ikke nyplanting av trær, kun bevaring av eksisterende trær i plan.

De viktigste allergifremkallende trær og planter er bjørk, or, hassel og burot. På internettsiden til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) finnes det mer informasjon om hvilke som er allergivennlige og hvilke som er allergifremkallende.