Orienteringshemmede

Orienteringshemmede omfatter blinde og svaksynte, døve og andre hørselshemmede samt mennesker med forståelseshandikap. Barn, eldre og fremmedspråklige kan også ha problemer med å oppfatte omgivelsene og å orientere seg. Disse forskjellige gruppene har ulike krav til miljøet for at det skal være tilgjengelig og brukbart.

Atrium der etasjene avsluttes med buede linjer.

Det kan være vanskelig for svaksynte å forholde seg til organiske former og buede linjer i kommunikasjonsveier. Foto: Carolyn Ahmer / HiB