Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hvorfor bør universell utforming inngå som et overordnet mål i kommuneplanen?
  • Universell utforming har betydning for andre samfunnsområder. Hvilke?
  • Hvilke kapitler i plan- og bygningsloven er de mest aktuelle når det gjelder å sikre universell utforming i planleggingen?