Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hvilke forhold knyttet til universell utforming kan en kommunal planstrategi omhandle?
  • Hvilken betydning har kommuneplanens samfunnsdel når det gjelder å innarbeide mål om universell utforming i kommunens plansystem?
  • Nevn noen prinsipielle plangrep for å oppnå universell utforming i eksisterende områder.
  • Hvordan kan kommunene konkretisere prinsippet om universell utforming i kommuneplanes arealdel?
  • Hvilken rolle har kommunene når det gjelder å sikre medvirkning fra funksjonshemmedes organisasjoner i planprosessen?
  • Hvilken plantype vil være særlig aktuell de nærmeste årene for å sikre nasjonale mål om universell utforming?