Regional planlegging

Fylkeskommunene har en planleggings- og veiledningsrolle etter plan- og bygningsloven og skal se til at prinsippet om universell utforming følges opp i kommuneplaner og reguleringsplaner. Fylkeskommunene skal også arbeide for universell utforming ved å ta initiativ til og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora.

Norgeskart med pilotfylkene markert: Rogaland, Aust-Agder, Østfold, Hedemark, Oppland, Møre og Romsdal, Nord trøndelag og Finnmark.

Pilotfylkene. Illustrasjon: Mauricio Pavez / HiB