Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hvilken betydning har en regional planstrategi for å oppnå mål om universell utforming?
  • Nevn noen tema som er relevante for universell utforming i regional planlegging.
  • Hva er formålet med å utarbeide en egen regional plan for universell utforming?