Bilder

Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Prosjekteksempler
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Prosjekteksempler
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Prosjekteksempler
Bystranden, Kristiansand. Foto: Carolyn Ahmer. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Prosjekteksempler
Pilotfylkene. Ill: Mauricio Pavez/ HiB Ill. Mauricio Pavez / HiB Regional planlegging
Egenes park, Stavanger. Foto: Carolyn Ahmer Prosjekteksempler
Plantema og sektorer
Det kommunale plansystemet. I hver av disse delene av den kommunale planleggingen skal en ivareta målet om universell utforming. Dette gjøres slik at mål og tiltak innenfor de ulike deler henger sammen og at universell utforming er innarbeidet på en hensiktsmessig måte. Kommunal planlegging
Medvirkning
Tangen- ny bydel i Kristiansand Foto: Carolyn Ahmer / HiB Ressurser
Universell utforming skal gjelde for offentlige frilområder med anlegg for lek og idrett, fellesområder, private utearealer og for leilighetene. Stavanger kommune Prosjekteksempler
Bergen kommune Prosjekteksempler
Kristiansand kommune Prosjekteksempler
Miljøverndepartementet Kommuneplanens samfunnsdel
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Vurdering av planforslag