Handlingsplan for universell utforming i transportsystemet

En handlingsplan er en tiltaksplan som skal være et grunnlag og verktøy for årsplanlegging og rapportering. Hensikten med planen er å systematisere og prioritere tiltak knyttet til universell utforming og økt tilgjengelighet.

Vurdering av handlingsplaner er omtalt i modul 3.