Eksempler

Registrering av universell utforming i Kongsvinger sentrum

Kommunen har registrert universell utforming i hele sentrumsområdet. Det er ikke laget en egen samlet handlingsplan, men resultatet er et godt eksempel på registreringsdelen av et slikt arbeid.

Undersøkelse av tilgjengeligheten i Kongsvinger sentrum

Ruter As – universell utforming – tilgjengelighetsstrategi

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter As planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken på vegne av de to fylkene. Som et ledd i arbeidet med selskapets strategiplan K 2010 er det utviklet en handlingsplan for universell utforming med strategi og tiltak.

Ruterrapport 2011:2, Universell utforming. Tilgjengelighetsstrategi og handlingsprogram, Versjon 1.2, 14.04.2011