Transporttilbudets betydning

Tilgang til transport er en nødvendig forutsetning for å kunne delta i arbeidsliv og fritidsaktiviteter.

Universell utforming av samferdselsanlegg er også sentralt for at anleggene skal være så sikre som mulig. God belysning og gode kontraster gjør anleggene lettere å forstå, og reduserer risikoen for uhell. Hverdagsuhell kan bestå i å falle i trapper, snuble i hull og ujevnheter i gangarealene, osv.

Synovate (2008) har anslått at det i løpet av ett år var 1,2 millioner uhell og skader som skyldtes fysisk utforming. Kostnadene for samfunnet ved slike uhell er betydelige.

Reisevaneundersøkelser

Det finnes flere undersøkelser som viser hvordan ulike befolkningsgrupper bruker de ulike transporttilbudene, hvor mye de reiser, osv. Det finnes også undersøkelser som viser hvordan hindringer i systemet kan gjøre at en del ikke kan reise. Den viktigste kilden til informasjon er den nasjonale reisevaneundersøkelsen som gjennomføres hvert femte år.