Krav til fysisk utforming

Trikkelinje med vei, sykkel- og gangfelt på hver side.

Foto: Jon Hoem / HiB