Utforming av holdeplassområdet

Det må være mulig for alle å bevege seg til holdeplassen – og å finne frem til holdeplassene. På selve holdeplassen må alle kunne oppholde seg, vente på transportmidlet og orientere seg om rutetilbudet.

 • Holdeplassen bør være så synlig som mulig.
 • Allergifremkallende trær og planter bør unngås.

Når transportmidlet ankommer, skal alle kunne finne inngangen og klare påstigning. Det sistnevnte kan sette krav til høyde på holdeplassen i forhold til høyden på transportmidlene.

 • Rett innkjøring (kantstopp eller brygge) gir best tilgjengelighet til alle dører.
Pasasjerer venter på buss, bak lavt gjerde med åpninger for atkomst til bussene.

Av- og påstigningspunktene er markert med åpning i gjerdene. Foto: Dagny Owrenn

Dimensjoner på plattformen

 • Lengde avhenger av busstype og antall samtidig ankommende busser. Se Håndbok 017 og Håndbok 232.
 • Bredde: Minimum 2,5 m hvis bussen skal bruke rampe. Det bør forutsettes at busser kan ha rampe.
 • Høyde: 18 cm. I kombinasjon med lavgulvbusser gir dette tilnærmet trinnfri innstigning.
 • Kantstein: Profilkantstein som gjør det lettere for bussjåføren å manøvrere bussen helt inntil plattformen, øker kvaliteten generelt og reduserer eller fjerner behovet for å bruke rampe.
 • Opp- og nedramping til plattform: 1:12 (8,3 %).

Dekke

Dekket bør være jevnt og sklisikkert. Holdeplassen kan markeres med avvikende belegg mot resten av fortauet. Da økes synligheten generelt. Kantstein bør være glatt, ikke-avvisende og i kontrast til omkringliggende flater.

Lehus

 • Dimensjoner: bredde 2,0 m, dybde 1,6 m, høyde 2,3 m
 • Mulig med inn- og utsyn – glassvegger
 • Kontrastmarkering i øyehøyde på glassvegger
 • Innvendig belysning
 • Benk med armlener

Utstyr og møbler

 • Møbler bør plasseres i soner.
 • Sykkelstativer og annet som ikke direkte har med holdeplass å gjøre, bør plasseres avskjermet og utenfor holdeplassen. Avskjermingen kan være en del av en bakvegg.
Bussholdeplass med åpent gangareal mellom benker og der bussene stopper.

Foto: Jon Hoem / HiB