Ledelinjer

Gangfelt markert med rød asfalt. Sykkelsti brolagt. Hvite kantsteiner.

Bildet viser naturlige ledelinjer som del av utformingen. Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS