Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hvorfor skiller en mellom sentrumsområder og andre uteområder ved utforming av anlegg?
  • Hvilke krav stilles til: stigning, tverrfall og nivåsprang?
  • Gjør rede for forskjellen mellom naturlige og kunstige ledelinjer?
  • Hvor er det aktuelt med kunstige ledelinjer?
  • Hvorfor oppfordres det til å begrense bruken av kunstige ledelinjer?

Bildet viser en vanskelig situasjon for ulike brukergrupper. Hvordan kan situasjonen bedres?

Veikryss med sammensatte trafikkforhold, vintertid.

Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS