Bilder

Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kunstige ledelinjer
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kunstige ledelinjer
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Knutepunkter
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kontraster
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Holdeplasser
Foto: Oran Viriyinci (CC-BY-SA) Foto: Oran Viriyinci (CC-BY-SA) Introduksjon
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Et universelt utformet transportsystem
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kunstige ledelinjer
Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Test deg selv
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Hvor er det aktuelt med kunstige ledelinjer?
Foto: Carolyn Ahmer / HIB Foto: Carolyn Ahmer / HIB Bevegelseshemmede
Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Kunstige ledelinjer
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Kunstige ledelinjer
Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Bevegelseshemmede
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Forutsigbarhet
Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Test deg selv
Langs Bryggen, Bergen. Belysningen er montert lavt og utformet slik at den ikke blender. Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Belysning
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Normer og dimensjoner
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Naturlige ledelinjer
Foto: Finn Aslaksen / Vista Utredning AS Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Kunstige ledelinjer
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Miljøhemmede
Utforming av kombinert nedsenket fortau og opphøyd gangfelt. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Gangfelt
Utforming av nedramping ved smalt fortau. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Gangfelt
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Naturlige eller kunstige ledelinjer?
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Naturlige eller kunstige ledelinjer?
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Naturlige ledelinjer
Foto: Finn Aslaksen / Vista utredning Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Gangarealer
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Gangarealer
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Krav til fysisk utforming
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Gangarealer
Et ideelt vegkryss sett fra en forgjengers side. Vegene går vinkelrett på hverandre, det er fortau og gangfelt på alle sider, og det er signalregulering. Foto: Finn Aslaksen / Vista utredning Ill.:Håndbok 278, Statens vegvesen Forutsigbarhet
Her er det enkelt å se hvor vegen går. Foto: Finn Aslaksen / Vista utredning Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Forutsigbarhet
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Bevegelseshemmede
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Bevegelseshemmede
Kort avstand mellom platform og bussholdeplass. Foto: Finn Aslaksen / Vista utredning Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS Bevegelseshemmede
Universell utforming handler om de store trekkene såvel som små detaljer. Avspilling av ruteopplysninger i form av lys er nødvendig for blinde og svaksynte, men kan også være nyttig for andre brukergrupper. Foto: Jon Hoem / HiB Elementer og utstyr
Foto: Jon Hoem / HiB Et universelt utformet transportsystem
En ganske vanlig situasjon Foto: Jon Hoem / HiB Et universelt utformet transportsystem
Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Utforming av indikatorer
Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Utforming av indikatorer
Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Utforming av indikatorer
Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Nivåsprang og tverrfall
Gangfelt med trafikkøy på mer enn 200 cm markeres med varselfelt på begge sider av trafikkøya. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Ledelinjer
Gjennomgående gangfelt med trafikkøy mindre enn 200 cm. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Ledelinjer
Dersom varselfeltet er i tilknytning til en gangveg kan denne løsningen likevel vurderes. Ellers anbefales løsningen i figur x. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Ledelinjer
Når varselfelt i hele gangfeltets bredde vil overstige en dybde på 120 cm anbefales det at varselfelt legges kun i forlengelse av oppmerksomhetsfelt i et kvadrat på 60 x 60 cm. Ill::Håndbok 278, Statens vegvesen Ledelinjer
Ved skrå kantstein skal likevel varselfelt og oppmerksomhetsfelt angi gangfeltets retning over kjørebanen. Varselfelt bør være 60 cm på det smaleste. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Ledelinjer
Oppmerksomhetsfeltet kan plasseres til siden for varselfelt for å møte naturlig ledelinje. Varselfelt bør være 60 cm dypt på det smaleste og legges i hele gangfeltets bredde. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Ledelinjer
Utforming og plassering av oppmerksomhetsfelt og varselfelt. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Ledelinjer
Utforming av varselfelt i forlengelse av gangveg, eller når naturlige ledelinjer leder fram til gangfelt. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Ledelinjer
Utforming ved opphøyd gangfelt. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Gangfelt
Utforming av nedramping. Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Gangfelt
Med en lyshetsmåler kan en måle kontrasten mellom ulike overflater. K er lyshetskontrast og v er lyshetstall for de enkelte farger Ill.: Håndbok 278, Statens vegvesen Kontraster
Foto: realsmiley Foto: realsmiley Ulike grupper og behov i transportsystemet
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Ledelinjer
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Ledelinjer