Ulike grupper og behov i transportsystemet

Stor hall med mennesker og benker.

Alle deler av transportsystemet henger sammen, fra avgangshaller til små enkeltdetaljer i transportmidler, veinett osv. Foto: Jon Hoem / HiB