Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hva menes med at behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er dimensjonerende?
  • God tilrettelegging for bevegelse setter krav til utformingen på flere punkter. List opp noen av disse.
  • God tilrettelegging for orientering setter krav til utformingen på flere punkter. List opp noen av disse.
  • Hvordan legge til rette for et trafikkmiljø som ikke skaper astma og allergi?

Bildet viser en vanskelig situasjon for ulike brukergrupper. Hvordan kan situasjonen bedres?

Stor, åpen parkeringsplass, uten klare visuelle kjennemerker.

Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS