Tilrettelegging for astmatikere og allergikere

I kollektivsystemet kan følgende prinsipper for løsninger angis:

  • Allergifremkallende trær og planter bør unngås der trafikantene ferdes.
  • Materialer i transportmidler bør ikke kreve bruk av vaske- eller pleiemidler som kan avgi skadelige gasser til inneluften (for eksempel plastmaterialer). Selve materialene som er brukt i transportmidlene, bør heller ikke avgi gasser eller gi allergiske reaksjoner (f.eks. krom og nikkel).
  • Røyking bør unngås på holdeplasser og ved innganger til stasjoner.
  • Transportmidler bør ha rene avdelinger hvor det ikke kan medtas kjæledyr.
  • Gode rutiner for renhold reduserer omfanget av støv.

Nitrogenoksid fra biler gir økt luftforurensning som kan gi astmatikere nedsatt lungefunksjon.

Seksfelts vei med tett trafikk.

Kulde kombinert med stor trafikkmengde gir økte konsentrasjoner av gasser og partikler i luften. Foto: Jon Hoem / HiB