Fysisk utforming

Gangveier med tredekke, hevet fra grunnen.

Ved planlegging av et friluftsområde må en tenke sammenheng i tilretteleggingstiltakene fra en kommer til området, og gjennom de ulike aktivitetene. Foto: Carolyn Ahmer / HiB