Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hvilke krav stilles til utforming av en universelt utformet turvei?
  • Hvilke krav stilles til utforming av en universelt utformet badeplass?
  • Hvilke krav stilles til utforming av en universelt utformet fiskeplass?