Brygge/flytebrygge

For rullestolbrukere er det krav til atkomst, stigning, snuplass og stoppkant.

Rasteplass med stoppkant mot vann.

Foto: Marnardal kommune

  • Bryggen må ha en stoppkant som er minimum 15 cm høy. Bredden mellom bordene må ikke overstige 1 cm.
Delatjbilde av stoppkant.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

  • Ramper øker tilgjengeligheten.
Brygge med stoppkant.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

For godkjenning for svaksynte må det vurderes om det er tilstrekkelig med kontraster, rekkverk osv. til at det ikke er fare for å falle utenfor bryggen.