Gapahuk og bålplass

En gapahuk er et raste- eller overnattingssted med to sidevegger og et skrått tak som går ned til bakken. Navnet har den fått fordi åpningen utgjør et gap (ut mot bålet).

  • Det må være tilstrekkelig plass til rullestolen inne i gapahuken. Det må være plass til å snu denne inntil et eventuelt bord.
  • For svaksynte må kontraster for øvre kant vurderes hvis gapahuken er så lav at en må bøye seg for å komme inn.

Gapahuk, som ikke er universelt utformet.

Denne gapahuken er ikke universelt utformet. Her kunne man oppnådd bedre tilgjengelighet ved å fjerne den nedre tverrstokken og den ene benken, slik at det ble åpning mot bålplassen. Dermed ville en rullestolbruker kunne benytte en slik gapahuk sammen med andre. Foto: Jon Hoem / HiB

  • For rullestolbrukere er det et krav at det skal være fri tilgang frem til bål-/grillplass og til eventuell sittegruppe. Det er en fordel med opphøyd grillplass.

Oppmurt grue, utendørs, med benk i bakgrunnen.

Foto: Friluftsrådet Vest, Aksdal