Informasjon

Det skal oppgis informasjon (helst på kart) om avstand fra parkering til for eksempel badeplass, hovedoppholdsområde eller fiskeplass. Dersom området i hovedsak består av turvei, opplyses lengden på turveien, tilretteleggingstiltak (stigningsforhold, toalett, brygger osv.).

  • Informasjonstavler skal plasseres godt synlig og ha en øvre høyde på informasjon på 1,6 m. Det må være mulig å komme helt inntil tavlen.
Skråstilt informasjonspanel i lav høyde.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

Informasjonspanel med gelender for støtte.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

LOVVERK
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl) kan bli utvidet til å omfatte tjenester. En slik lovutvidelse vil gi krav til informasjon om hvilke friluftsområder som er tilgjengelige eller universelt utformet. Informasjon kan også godt ligge på Internett. De som har redusert funksjonsevne, har større behov for å planlegge hjemmefra.