Fysisk utforming » P1090608

Ved planlegging av et friluftsområde må en tenke sammenheng i tilretteleggingstitakene fra en kommer til området og gjennom de ulike aktivitetene. Foto: Carolyn Ahmer / HiB

Ved planlegging av et friluftsområde må en tenke sammenheng i tilretteleggingstitakene fra en kommer til området og gjennom de ulike aktivitetene. Foto: Carolyn Ahmer / HiB