Sittegruppe/hvilebenk

  • Sittegrupper og benker skal være lette å komme bort til og plassert på steder der det er naturlig å hvile.
Parkområde med benker rundt et oppkomme.

Foto: Jon Hoem / HiB

Benk under tak i friluftsområde.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

Benk ved siden av lav gangbro.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

  • Benker må ha armlener, slik at en enklere kan sette og reise seg.
Benker med armlener på utsiktsplass med gjerde.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB