Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hva menes med et universelt utformet friluftsområde?
  • Hva menes med lavterskeltilbud og hverdagslandskap, og hvilken betydning har disse for fysisk aktivitet, helse og trivsel?
  • Nevn noen verktøy som er aktuelle for å knytte folkehelsearbeidet direkte til samfunns- og arealplanleggingen.