Sektorovergripende verktøy

Blokker i bakgrunnen, trær og badeplass i forgrunnen.

Tilgjengelige og universelt utformede friluftsområder bør inngå i kommunenes arbeid med forebyggende helsevern. Foto: Jon Hoem / HiB