Handlingsplan for universelt utformede og tilgjengelige friluftsområder

En handlingsplan er en tiltaksplan som skal være et grunnlag og et verktøy for årsplanlegging og rapportering. Her bør kommunene kunne svare på hva de har av friluftsområder, hvilke av disse som kan brukes av alle, og hvordan det skal arbeides for å øke tilgjengeligheten.

Hensikten med planen er å systematisere og prioritere tiltak knyttet til universell utforming og økt tilgjengelighet.

Vurdering av handlingsplaner er omtalt i modul 3.