Tilleggslitteratur

Her kommer det aktuelle rapporter, presentasjoner og annet fordypningsstoff med relevans for modulen.

Rullestol på steinete sti.

Universell utforming i friluftsområder. Delrapport i Risør kommunes femårige prosjekt som pilotkommune for universell utforming.

Rapporten finner du her.

Presentasjonens forside. Friluftsliv – Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet.

Friluftsliv – Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet. Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Presentasjonen finner du her.