Modul 6 Bygg og uteområder

Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet, og de alle fleste publikumsbygg skal ha universell utforming. Alle brukergupper skal sikres enkel tilgang til bygget. I bygg for publikum der det er mer enn to etasjer, innebærer dette krav om heis.

Når det gjelder boenheter, skal disse være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse. Tilgjengelighet er ikke et universelt utformingskrav, men minimumskrav som skal sikre at rullestolbrukere skal kunne ta seg frem og bruke funksjonene i boligen.

Bygninger må plasseres slik at de får trinnfri atkomst, tilfredsstillende slak stigning, kortest mulige strekninger, og at alle kan bruke de samme ganglinjene.

I arbeidsbygning og byggverk for publikum skal det utarbeides evakueringsplaner for personer med nedsatt funksjonsevne før bygget tas i bruk. Forskriftene krever at rømningsveier og atkomst til disse skal være lette å bruke og tilrettelagt for sikker rømning.

Byggesaksforskriften krever uavhengig kontroll av gjennomføring av prosjektering, utførelse og sluttkontroll. Ofte kan detaljer og elementer bli montert eller utført slik at de ikke oppfyller kravene til universell utforming. Derfor er det viktig at byggeprosessen følges opp underveis. Kommunenes tilsyn med byggesaker er et viktig verktøy for å sikre universell utforming.