Brukbarhet for alle

Skulptur i friluftsområde like ved boliger

Tangen – den nye bydelen i Kristiansand. Detaljpanene for Tangen er utarbeidet i samarbeid med Rådet for funksjonshemmede. Foto: Carolyn Ahmer / HiB