Test deg selv

Etter å ha lest menyen bør du kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hvilke krav setter byggteknisk forskrift til publikumsbygg og arbeidsbygninger?
  • Hvilke krav setter byggteknisk forskrift til boliger?
  • Hvilke krav setter byggteknisk forskrift til uteareal?
  • Hvilke føringer legger plan- og bygningsloven for hovedombygginger som utløser nybyggingskrav?
  • Hvilke konsekvenser får de nye byggesaksforskriftene for kommunal saksbehandling?